UNIT PASAK

Kluster Pengurusan Projek

UNIT PASAK

Setiap unit mempunyai bidang tugas khusus dan projek yang berbeza. Namun integrasi kerjasama menjadi nadi utama perlaksanaan agenda.
Flip Box Image

Unit Kerjaya & Industri

Memfokus untuk pengurangan kadar pengganguran di Perak dengan merapatkan jurang antara pencari kerja dan majikan, membina jaringan strategik pelbagai industri serta meningkatkan capaian peluang kerjaya.
Flip Box Image

Unit Bina Insan

Sebuah hub pembangunan modal insan yang terbaik dalam melahirkan sebuah masyarakat yang seimbang dari aspek kerohanian dan kemahiran insaniah dalam kalangan rakyat negeri Perak.
Flip Box Image

Unit Perhubungan Institusi Pendidikan dan Kemahiran

Menyediakan Maklumat berkaitan Peluang Pendidikan dan Latihan yang ditawarkan oleh Institusi Pendidikan & Kemahiran kepada Pelajar dan Masyarakat.
Flip Box Image

Unit IT, Media & Pangkalan Data

Promosi menerusi platform pelbagai, pengumpulan data dan menyediakan prasarana infrastruktur syarikat bagi memobilasi informasi berkenaan PASAK kepada rakyat Perak.
Flip Box Image

Unit TVET

Mewujudkan ruang dan peluang latihan kemahiran TVET kepada golongan sasar berdasarkan permintaan industri.