UNIMAP

Matlamat dan Objektif

Mengarusperdanakan media dan teknologi maklumat menerusi platform pelbagai serta memobilasi strategi dalam meningkatkan daya capaian kepada golongan sasaran dengan lebih efektif dan efisyen.
Optimumkan Teknologi
Mengoptimumkan penggunaan sistem teknologi dalam pengurusan maklumat berpusat
Capaian Informasi
Meningkatkan daya capaian informasi kepada rakyat dengan lebih meluas, pantas dan berkesan
Penjenamaan Organisasi
Meningkatkan penjenamaan organisasi menerusi platform media pelbagai
Elak Penggodam
Mengelak keciciran maklumat atau penggodaman

Program

Bahagian strategik yang terdapat dalam UNIMAP
IT (Teknologi Maklumat)
Pangkalan Data
Reka Grafik dan Multimedia
Media Sosial

Hubungi

Sebarang pertanyaan & maklumat lanjut boleh menghubungi talian pegawai-pegawai di bawah unit UNIMAP:

Ketua Unit:
Cik Natasya

Bahagian Pangkalan Data
Cik Norhashimah

Bahagian Reka Grafik dan Multimedia
Encik Nazhif

Bahagian Media Sosial
Cik Azlen