UKIR

Matlamat dan Objektif

1. Memberi fokus kepada pengurangan kadar pengganguran di negeri perak
2. Merapatkan jurang antara pencari kerja dan majikan
3. Membina jaringan strategik dengan pelbagai industri
4.Meningkatkan capaian peluang kerjaya kepada warga Perak
Jaringan Kerjasama
Membina jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti industri, pihak berkepentingan dan rakan kolaborasi
Merapatkan Jurang
Merapatkan jurang antara majikan dan pencari kerja di kawasan bandar dan luar bandar
Kadar Pengangguran
Mengurangkan kadar pengangguran di negeri perak
Akses Capaian
Meningkatkan akses capaian inisiatif kerajaan, peluang kerjaya dan pendidikan pada rakyat bandar dan luar bandar
Holistik
Untuk memastikan guna tenaga di negeri perak digunakan secara holistik

Program

Antara program-program yang dijalankan di bawah UKIR:
Skuad Ronda
Jelajah Kerjaya Skuad Ronda merupakan inisiatif kerajaan negeri Perak yang digerakkan oleh Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK), iaitu agensi di bawah kerjaan negeri sendiri. Skuad Ronda ini akan terus dijalankan sepanjang tahun untuk berterusan menyampaikan maklumat kepada rakyat di negeri Perak.
Virtual Career Fair
Program temuduga terbuka secara atas talian
Wacana Industri
Diskusi dalam mengenal pasti isu, cabaran, keperluan dan peluang berkaitan pembangunan modal insan di negeri Perak. Selain itu, untuk memberi pendedahan berkenaan fungsi dan peranan PASAK
Program hub kerjaya setempat
Memperkasakan pejabat penghulu / pusat khidmat dengan memberikan pendedahan berkenaan peluang kerjaya
Karnival Kerjaya & TVET
Program selama sehari ini memberi peluang kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pendedahan peluang kerjaya dalam bidang TVET
On site interview
Program temuduga terbuka secara terus di premis majikan

Hubungi

Sebarang pertanyaan & maklumat lanjut boleh menghubungi talian pegawai-pegawai di bawah unit UKIR:

Cik Ina
Encik Afnan
Puan Mia