Ucaptama

YB AHMAD SAIDI BIN MOHD DAUD

Exco KERAJAAN NEGERI PERAK / PENGERUSI

"

Saya percaya, PASAK akan terus komited mengatur strategi pembangunan modal insan dan menjadi penyelaras kerjasama strategik di negeri Perak. Berperanan dalam memasyarakatkan inisiatif dari kerajaan negeri untuk membawa rakyat bersama memacu agenda pembangunan dan pentadbiran negeri ini.

TUAN MISHABUL MUNIR

PENGARAH PASAK

"

PASAK mempunyai potensi dan kemampuan untuk membantu meningkatkan pembangunan modal insan di negeri Perak. Di samping bertindak sebagai penjana kepada pembangunan sosioekonomi negeri ini.