Technical and Vocational Education Training (TVET)

Di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) fasa 2 yang telah diumumkan pada bulan Jun 2020, Kerajaan Negeri Perak telah meluluskan pelaksanaan Program Transformasi Pekerjaan (Work-Pro) sebagai salah satu inisiatif daripada Kerajaan Negeri di bawah Jawatankuasa TVET Negeri Perak dalam menggiatkan usaha membantu permasalahan kelompok terkesan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka melalui tiga (3) kategori iaitu Latihan Peralihan Tenaga Kerja, Latihan Pengekalan Tenaga Kerja dan Latihan Peningkatan Kemahiran.

RM4.3 juta bagi skim latihan TVET yang dikendalikan oleh Jawatankuasa TVET Negeri Perak dibawah pakej rangsangan ekonomi ke-2, memanfaatkan 1,500 peserta menerusi latihan Reskilling, DualSkills dan pemerkasaan kemahiran sedia ada. Kerajaan Perak mahu memperkasa dan melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran bidang Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) sebagai satu daripada strategi mengelakkan kebanjiran keluar bakat muda.

Kerajaan Negeri Perak juga akan memperluaskan tumpuan TVET kepada latihan semula (reskilling), peningkatan kemahiran (upskilling) dan kemahiran silang (cross-skilling). Ia dirangka bagi menambah baik kecekapan modal insan dan penggunaan bakat yang optimum dalam meningkatkan kadar kebolehpasaran. Di samping itu, elemen latihan ini juga berupaya membuka peluang perniagaan melalui perkhidmatan kemahiran yang akan ditawarkan sebagai sumber pendapatan.

Agenda ini digerakkan bagi memenuhi keperluan industri, menyediakan belia dengan kemahiran bersesuaian dengan industri semasa, meningkatkan tahap kehidupan dan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh itu, pihak kerajaan boleh memanfaatkan program-program TVET di peringkat lebih tinggi bagi melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dan menarik pelabur luar ke negeri ini. Terdapat 4 program latihan TVET yang dianjurkan oleh PASAK:

Program Modular Industri

Latihan kemahiran yang dikendalikan oleh usahasama syarikat/ industri/ majikan dan institut latihan kemahiran yang dilantik dalam mengendalikan latihan berbentuk 'On Job Training' dan peserta yang telah tamat latihan kursus akan memperoleh kebolehpekerjaan yang telah disediakan.
Info lanjut

Program Mahir Kerja

Latihan kemahiran jangka pendek yang berupaya meningkatkan pergerakan struktur pendapatan para peserta setelah tamat Latihan melalui elemen keusahawanan serta peningkatan kemahiran ke dalam sektor pekerjaan.
info lanjut

Program TVET OKU

Latihan kemahiran jangka pendek khusus kepada golongan OKU dalam membantu peserta menjana pendapatan melalui elemen keusahawanan daripada hasil latihan.
info lanjut

Program TVET Orang Asli

Latihan kemahiran jangka pendek khusus kepada golongan Orang Asli/ Orang Asal dalam membantu peserta mendapat peluang kerjaya atau menceburi bidang keusahawanan selepas tamat latihan.
info lanjut