KORPORAT

Matlamat dan Objektif

Bertanggungjawab menguruskan hal-hal pentadbiran, perkhidmatan, menguruskan dokumen-dokumen, surat menyurat, pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisasi.
Feature Box Image
Pentadbiran
Membina jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti industri, pihak berkepentingan dan rakan kolaborasi
Feature Box Image
Sumber Manusia
Merapatkan jurang antara majikan dan pencari kerja di kawasan bandar dan luar bandar
Feature Box Image
Kewangan
Meningkatkan akses capaian inisiatif kerajaan, peluang kerjaya dan pendidikan pada rakyat bandar dan luar bandar

Program

Antara program-program yang dijalankan di bawah UNIT UKIR:
Pentadbiran
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Kewangan
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Sumber Manusia
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Hubungi

Sebarang pertanyaan & maklumat lanjut boleh menghubungi talian pegawai-pegawai di bawah unit pentadbiran:

Ketua Unit: Puan Stella