Pengurusan Stress di kalangan pelajar @ Kolej Komuniti Sungai Siput

Program Kesedaran Kesihatan Mental yang bertajuk ‘Pengurusan Stress di Kalangan Pelajar’ pada 17 Julai 2019 (Rabu) bertempat di Kolej Komuniti Sungai Siput. Seramai 180 orang mahasiswa dan kakitangan turut serta mengikuti program ini yang dikelolakan oleh Pakar Kaunselor dari Hospital Bahagia Ulu Kinta, Puan Rahilah. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran umum tentang kepentingan aspek-aspek penjagaan kesihatan mental.

———————————————————————————————–

Mental Health Awareness Program on the topic “Stress Management among the students” on 17th July 2019 (Wednesday) at Kolej Komuniti Sungai Siput. We had 180 participants including students and staffs conducted by Counselor from Hospital Bahagia Ulu Kinta, Mrs. Rahilah. This program aims to raise public awareness on the important aspects of mental health care.

#mental #health #kesihatan #stress #management #youth #belia #PASAK #PASAKPerak #Perak #untukBeliaolehBelia #forYouthbyYouth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*