Pengurusan Stress di kalangan pelajar @ Kolej Felcra

Program Kesedaran Kesihatan Mental untuk kali ini bertujuan untuk menimbulkan kesedaran terhadap pengurusan stress kepada orang awam. Sesi ini dikelolakan di Kolej Felcra.

The Mental Health Awareness Program intends to raise public awareness regarding stress management to the general public. This session is conducted at Kolej Felcra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*