MoSt @ Kolej Komuniti Sungai Siput

Program Kesedaran Kesihatan Mental yang bertajuk ‘Pengurusan Stress di Kalangan Pelajar’ @ Kolej Komuniti Sungai Siput. Ianya bertujuan meningkatkan kesedaran umum tentang kepentingan aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Program ini yang dikelolakan oleh Pakar Kaunselor dari Hospital Bahagia Ulu Kinta, Puan Rahilah.

———————————————————–

Mental Health Awareness Program on the topic “Stress Management among the students” @ Kolej Komuniti Sungai Siput. It aims to raise public awareness on the important aspects of mental health care. This program conducted by Counselor from Hospital Bahagia Ulu Kinta, Mrs. Rahilah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*